Проведіть вліво, щоб Закрити
РІВНЕНСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ

РОЕК

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ

РОЕК

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ

Активний споживач

27.07.2023 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії генеруючими установками споживачів» (далі – Закон).

Вказаним Законом було значно розширено діючі механізми підтримки виробників електричної енергії (до 5 МВт) з альтернативних джерел енергії на роздрібному ринку електричної енергії. Так, зокрема було запроваджено поняття «активний споживач», який може здійснювати продаж електропостачальнику надлишків виробленої електричної енергії генеруючими установками як за «зеленим» тарифом (діяча модель до прийняття Закону) так і за механізмом самовиробництва (нова модель взаємовідносин) без необхідності отримання ліцензії.

Варто зазначити, що запровадження механізму NetBilling, який означає самовиробництво, дозволяє забезпечувати виробленою електричною енергією власні електроустановки, при цьому, надає можливість здійснювати продаж надлишків виробленої електричної енергії електропостачальнику. Механізм самовиробництва стимулює не тільки побутових споживачів, у кого у власності є декілька генеруючих установок, а й малих непобутових споживачів, генерувати електричну енергію, як для покриття власних потреб, так і в мережу, наслідком якого є зменшення навантаження на енергосистему України.

Для забезпечення реалізації Закону Регулятором було внесено зміни в Правила роздрібного ринку електричної енергії та розширено права, зокрема приватних домогосподарств з генеруючими установками щодо можливості продажу виробленої електричної енергії не тільки за «зеленим» тарифом, а і за механізмом самовиробництва або постачальнику універсальних послуг – за ціною, що склалася на ринку “на добу наперед”, або будь-якому іншому електропостачальнику – за вільними цінами.

АКТИВНИЙ СПОЖИВАЧ
Активний споживач – споживач, у тому числі приватне домогосподарство, енергетичний кооператив та споживач, який є замовником енергосервісу (як до, так і після переходу до замовника за енергосервісним договором права власності на майно, утворене (встановлене) за енергосервісним договором), що споживає електричну енергію та виробляє електричну енергію, та/або здійснює діяльність із зберігання енергії, та/або продає надлишки виробленої та/або збереженої електричної енергії, або бере участь у заходах з енергоефективності та управління попитом відповідно до вимог закону, за умови що ці види діяльності не є професійною та/або господарською діяльністю.

Споживач набуває статусу активного одночасно з:

  • укладенням договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, що є додатком до договору про постачання електричної енергії споживачу;
  • укладенням договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, що є додатком до договору про постачання електричної енергії споживачу;
  • встановленням установки зберігання енергії з метою участі у ринку допоміжних послуг, надання послуг з балансування та купівлі-продажу електроенергії, яка використовується для зберігання енергії в установках зберігання енергії, на організованих сегментах ринку самостійно або у складі агрегованих груп відповідно до положень Правил ринку.

Активний споживач втрачає статус у разі, якщо:

  • активний споживач із встановленою потужністю генеруючих електроустановок більше 1 МВт втрачає статус активного споживача на календарний рік у разі, якщо за попередній календарний рік обсяг відпуску електричної енергії, виробленої генеруючими електроустановками активного споживача, у мережу перевищив 50 відсотків загального обсягу споживання електричної енергії (з мережі та з генеруючих електроустановок активного споживача) такого активного споживача.

Процедура скасування статусу активного споживача та наслідки такого скасування визначаються Регулятором.

Активний споживач та/або споживач має право встановлювати генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії:

побутові споживачі у своїх приватних домогосподарствах – генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру та її продажу за “зеленим” тарифом відповідно до статті 9-1 Закону України “Про альтернативні джерела енергії”;

інші споживачі, у тому числі енергетичні кооперативи, – генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, з біомаси, біогазу, гідроенергії, геотермальної енергії та її продажу за “зеленим” тарифом відповідно до статті 9-1 Закону України “Про альтернативні джерела енергії”;

приватні домогосподарства – генеруючі установки, приєднані до електроустановок, призначених для споживання електричної енергії напряму або через мережі такого споживача, за умови що встановлена потужність генеруючих установок не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, призначених для споживання електричної енергії, але не більше 30 кВт, та продажу виробленої, але не спожитої електричної енергії за механізмом самовиробництва відповідно до статті 9-6 Закону України “Про альтернативні джерела енергії”;

малі непобутові споживачі – генеруючі електроустановки, що приєднані до електроустановок, призначених для споживання електричної енергії напряму або через мережі такого споживача, за умови що встановлена потужність таких електроустановок не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, призначених для споживання електричної енергії, але не більше 50 кВт, та продажу виробленої, але не спожитої електричної енергії за механізмом самовиробництва відповідно до статті 96 Закону України “Про альтернативні джерела енергії”;

непобутові споживачі – генеруючі електроустановки, приєднані до електроустановок, призначених для споживання електричної енергії напряму або через мережі такого споживача, за умови що встановлена потужність таких електроустановок не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, призначених для споживання електричної енергії та продажу виробленої, але не спожитої електричної енергії за механізмом самовиробництва відповідно до статті 9-6 Закону України “Про альтернативні джерела енергії”.

Потужність генеруючої установки активного споживача визначається номінальною потужністю інверторного устаткування такої генеруючої установки (у разі його наявності), що забезпечує паралельну роботу генеруючої установки з енергосистемою.

Сумарна встановлена потужність генеруючих установок та установок зберігання енергії активних споживачів (кожна окремо) не може перевищувати потужність, дозволену до споживання за договором про приєднання.

Технічні вимоги, яких має дотримуватися активний споживач, що пов’язані з приєднанням (підключенням) генеруючих установок та установок зберігання енергії такого споживача, визначаються кодексом систем розподілу та кодексом системи передачі.

Дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, не може одночасно перевищувати 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії.

У разі виконання таким активним споживачем окремих технічних вимог оператора системи розподілу або оператора системи передачі, до якого приєднані електроустановки активного споживача, визначених відповідно до кодексу системи розподілу або кодексу системи передачі, дозволена до відпуску в мережу електрична потужність може бути збільшена.

Технічні вимоги, яких має дотримуватися активний споживач, що пов’язані з приєднанням (підключенням) генеруючих установок та установок зберігання енергії такого споживача, визначаються Кодексом систем розподілу та Кодексом системи передачі.

Активний споживач, що встановив установку зберігання енергії, повинен забезпечити окремий облік відбору/відпуску електричної енергії установкою зберігання енергії, відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.

Активним споживачем також вважається об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, за умови приєднання генеруючих установок та/або установок зберігання енергії до електричних мереж багатоквартирного будинку, квартир та/або нежитлових приміщень та укладенням договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, що є додатком до договору про постачання електричної енергії споживачу, або Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

Укладення договору за механізмом самовиробництва
Механізм самовиробництва – схема підтримки активних споживачів, призначена для власного споживання електричної енергії, за якою відбувається взаєморозрахунок вартості обсягу відпуску електричної енергії в електричну мережу генеруючими установками таких споживачів та вартості обсягу відбору ними електричної енергії з електричної мережі, з урахуванням вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії.

Тобто, цей механізм, по-перше, дозволяє активним споживачам встановити джерела генерації потужністю, що не перевищує їх дозволену на приєднання, для власного споживання. По-друге, в години, коли обсяг відпуску електроенергії більший за обсяг відбору, продавати надлишкову електроенергію енергопостачальному підприємству за ринковою ціною.

Купівля-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва здійснюється шляхом погодинного викупу обсягу електричної енергії, виробленої генеруючими установками Активного споживача.

Для продажу надлишків виробленої генеруючими установками електричної енергії, споживачу необхідно укласти договір про купівлю-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва, що є додатком до договору про постачання електричної енергії споживачу або додатком до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

Приватні домогосподарства та малі непобутові споживачі здійснюють продаж відпущеної електричної енергії відповідному постачальнику за механізмом самовиробництва без використання установок зберігання енергії (далі – УЗЕ):

постачальнику універсальних послуг – за ціною, що склалася на ринку «на добу наперед» у розрахунковому періоді (годині);

електропостачальнику, який не є постачальником універсальних послуг – за вільними цінами.

Інші непобутові споживачі, які уклали з електропостачальником договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, здійснюють продаж електропостачальнику відпущеної електричної енергії за вільними цінами.

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва, що є Додатком № 2 до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, укладається з побутовими та малими непобутовими споживачами.

При чому одночасна дія договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва і за «зеленим» тарифом на одну і ту ж генеруючу установку Активного споживача забороняється.

Непобутові споживачі можуть укласти договір про купівлю-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва за Вільними цінами.

Для укладення договору пропонуємо обрати публічну комерційну пропозицію:

Важливо: У разі якщо активний споживач укладає договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, вартість послуг з розподілу та/або передачі електричної енергії, спожитої активним споживачем, сплачується через  електропостачальника або постачальника універсальних послуг згідно з відповідною комерційною пропозицією постачальника.

Для укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва чи отримання необхідних консультацій пропонуємо Вам звернутись до центру обслуговування ТОВ «РОЕК» або зателефонувати за номером: 067-1-420-420.

Продаж, облік електричної енергії, виробленої активними споживачами, а також розрахунки за неї
Продаж, облік електричної енергії, виробленої активними споживачами, а також розрахунки за неї врегульовуються відповідно до Порядку продажу та обліку електричної енергії, виробленої активними споживачами, та розрахунків за неї, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.12.2023 № 2651 (далі – Порядок).

Проведення розрахунків між електропостачальником або постачальником універсальних послуг та активним споживачем за механізмом самовиробництва має здійснюватися шляхом визначення погодинного сальдування вартості обсягу відпуску електричної енергії в електричну мережу та вартості обсягу відбору електричної енергії з електричної мережі за даними автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії, встановленої на об’єкті споживача.

Визначення вартості обсягів відпущеної та відібраної електричної енергії здійснюється за кожну годину доби за цінами, встановленими у відповідні години: на відпуск в мережу відповідно цього Порядку, на відбір з мережі згідно з комерційною пропозицією постачальника.

Розрахунки між сторонами за договором купівлі-продажу за механізмом самовиробництва проводяться за розрахунковий період, яким є календарний місяць, з урахуванням вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва електропостачальник або постачальник універсальних послуг в односторонньому порядку здійснює взаємозалік вартості відпуску та відбору електричної енергії з урахуванням вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії станом на перший календарний день після закінчення розрахункового періоду.

Якщо за розрахунковий період (місяць) вартість спожитої з мережі електричної енергії перевищує вартість відпущеної електричної енергії, то різниця між вартістю спожитої та відпущеної електричної енергії підлягає сплаті активним споживачем на користь електропостачальника відповідно до умов договору про постачання електричної енергії споживачу.

Вартість відпущеної електричної енергії активним споживачем зараховується на особовий рахунок такого активного споживача до 12 числа місяця, наступного місяця за розрахунковим.

Якщо за розрахунковий період (місяць) вартість відпущеної електричної енергії перевищує вартість відібраної електричної енергії з електричних мереж оператора системи, то різниця між вартістю відпущеної та відібраної електричної енергії зараховується на особовий рахунок активного споживача та підлягає сплаті електропостачальником до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим.

До складу обсягу відпущеної електричної енергії в електричну мережу активним споживачем під час здійснення взаємозаліку, зараховується електрична енергія, вироблена генеруючими установками третіх осіб, що приєднані до електричних мереж або електроустановок активного споживача, та не спожита електроустановками такого активного споживача за умови, що весь обсяг електричної енергії, виробленої такими генеруючими установками, що належать третім особам, придбавається активним споживачем.

Активний споживач, який встановив установку зберігання енергії, сплачує плату за послуги з передачі електричної енергії та розподілу електричної енергії, що розраховується окремо на обсяг спожитої з мережі електричної енергії електроустановками, призначеними для споживання та виробництва (під час зупинки генеруючої установки) електричної енергії, та окремо на обсяг абсолютної величини різниці між місячним відбором та місячним відпуском електричної енергії установкою зберігання енергії. В іншому випадку активний споживач, сплачує плату за послуги з передачі електричної енергії та розподілу електричної енергії, яка розраховується на загальний обсяг спожитої з мережі електричної енергії.

Погодинне сальдоване значення обсягів віддачі електричної енергії в мережу та прийому електричної енергії з мережі ОСР визначається за формулою

де обсяг віддачі  в мережу ОСР в k-ту годину j-ї доби з мереж активного споживача;
обсяг прийому з мережі ОСР в k-ту годину j-ї доби в мережу активного споживача;
J день календарного місяця;
k година доби.

 

Додатні сальдовані значення позначаються як відбір з мережі ОСР –
Від’ємні сальдовані значення позначаються як відпуск в мережу ОСР – WBk,j в подальшому для розрахунків приймається абсолютні значення цієї величини, але не більше ніж обсяг виробленої у кожній годині на рівні встановленої потужності відповідно до договору.

Вартість відібраної електричної енергії (за місяць) (Вн) визначається за формулою

(4.2)
де ціна продажу споживачу (відповідно до комерційної пропозиції), з урахуванням тарифу на розподіл та передачу;
Троз тариф на розподіл;
Tпер тариф на передачу;
обсяг відпущеної в мережу оператора системи електричної енергії за розрахунковий місяць, яка була відібрана із мереж оператора системи і збережена установкою зберігання. У разі відсутності установки зберігання або не забезпечення активним споживачем комерційного обліку відпуску електричної енергії установкою зберігання, яка була відібрана із мереж оператора системи і збережена установкою зберігання, приймається рівним 0.

Постачальник послуг комерційного обліку – забезпечує формування та надання верифікованих даних за кожною площадкою обліку Адміністратору комерційного обліку, який проводить їх сертифікацію та надає сертифіковані дані учасникам ринку (операторам системи, електропостачальнику), щодо обсягів відпущеної в мережу оператора системи електричної енергії за розрахунковий місяць, яка була відібрана із мереж оператора системи і збережена установкою зберігання. Відповідні обсяги враховуються учасниками ринку при визначенні вартості послуг з розподілу та передачі за відповідними договорами.

Вартість відпущеної електричної енергії за місяць визначається за формулою

(4.3)
де ціна РДН k – ої години, j – ої доби;
обсяг електричної енергії, що перевищує обсяг виробництва, який відповідає встановленій згідно з договором потужності електрогенеруючої установки у  k – ій годині, j – ої доби;
вільна ціна купівлі обсягу електричної енергії, що перевищує обсяг виробництва, який відповідає встановленій згідно з договором потужності електрогенеруючої установки у k – ій годині, j – ої доби, з урахуванням наступних обмежень:
для побутових споживачів – ціна, що склалась на ринку «на добу наперед» у відповідну годину доби, але не вище фіксованої ціни для побутових споживачів, з урахуванням зонних коефіцієнтів (в разі застосування);
для малих непобутових споживачів – ціна на ринку «на добу наперед» у відповідну годину доби але не вище ціни постачання малим непобутовим споживачам.

Якщо, Вн > Вв, то споживач оплачує електропостачальнику:

Псп = Вн – Вв

Якщо, Вн < Вв , то електропостачальник оплачує споживачу:

Ппос = Вв – Вн.

Електропостачальник у чіткий та прозорий спосіб інформує активних споживачів про вартість відпущеної та спожитої ними електричної енергії за механізмом самовиробництва із зазначенням погодинних цін за відповідний розрахунковий період. Зазначена інформація наводиться електропостачальником в особистому кабінеті на власному офіційному вебсайті у мережі Інтернет.

У разі виявлення одномоментного перевищення Активним споживачем дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності електропостачальник нараховує компенсаційний платіж у зв’язку з таким перевищення у розмірі вартості електричної енергії за відповідну годину, який сплачується Активним споживачем електропостачальнику.

Укладення договорів за механізмом самовиробництва з активними споживачами, які встановили когенераційні установки та використовують альтернативні джерела енергії для виробництва електренергії
Законом України від 30.06.2023 № 3220-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та «зеленої» трансформації енергетичної системи України» було запроваджено поняття активний споживач, та надано можливість здійснювати продаж надлишків виробленої та не спожитої електричної енергії за механізмом самовиробництва.

Згідно з терміном, зазначеним в Законі України «Про ринок електричної енергії», активний споживач – споживач, у тому числі приватне домогосподарство, енергетичний кооператив та споживач, який є замовником енергосервісу (як до, так і після переходу до замовника за енергосервісним договором права власності на майно, утворене (встановлене) за енергосервісним договором), що споживає електричну енергію та виробляє електричну енергію, та/або здійснює діяльність із зберігання енергії, та/або продає надлишки виробленої та/або збереженої електричної енергії, або бере участь у заходах з енергоефективності та управління попитом відповідно до вимог закону, за умови що ці види діяльності не є його основною господарською або професійною діяльністю.

Також, згідно з статтею 97 Закону, встановлено, що Регулятор, забезпечує формування та ведення реєстру об’єктів електроенергетики та електроустановок споживачів (у тому числі активних споживачів), що використовують альтернативні джерела енергії для виробництва електричної енергії, інформація з якого є складовою реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Порядок формування та ведення реєстру об’єктів електроенергетики та електроустановок споживачів (у тому числі активних споживачів), що використовують альтернативні джерела енергії для виробництва електричної енергії, затверджується НКРЕКП.

Для можливості укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва активні споживачі, які встановили когенераційні установки та використовують альтернативні джерела енергії для виробництва електричної енергії, мають відповідати наступним вимогам:

  • виробництво електричної енергії не є основною господарською або професійною діяльністю такого споживача;
  • встановлена потужність установок таких споживачів на одній площадці вимірювання не має перевищувати 5 МВт;
  • обсяг річного відпуску електричної енергії, виробленої установками активного споживача у мережу не має перевищувати 50 відсотків загального обсягу споживання електричної енергії (з мережі та з установок активного споживача) такого активного споживача;
  • дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача за механізмом самовиробництва не може одночасно перевищувати 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності установок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії;
  • мають бути зафіксовані в реєстрі об’єктів електроенергетики та електроустановок, що використовують альтернативні джерела енергії для виробництва електричної енергії (як активні споживачі) із зазначенням типу палива, на якому працює когенераційна установка.

Згідно роз’яснення НКРЕКП

Перейти до вмісту